Ons opleidingsaanbod

 

 

MODERNISERING secundair onderwijs

Vanaf 1 september 2019 zetten alle secundaire scholen in Vlaanderen stapsgewijs de hervormingsplannen van de Vlaamse Regering om in de praktijk. In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt de basisvorming versterkt en moeten alle leerlingen een vooropgesteld niveau halen. Naast de basisvorming komt er een keuzegedeelte om een
betere oriëntatie voor leerlingen mogelijk te maken. Verder worden deze uren ook gebruikt om ze te remediëren en/of extra uit te dagen.

Leerlingen die na 1 september 2019 starten in het secundair onderwijs zullen vanaf de tweede graad het studieaanbod ontdekken volgens de nieuwe zogeheten matrix. Die omvat 8 studiedomeinen en gaat uit van een meer gerichte studiekeuze met een duidelijk doel: doorstromen naar het hoger onderwijs (finaliteit doorstroom), voorbereiden op de arbeidsmarkt (finaliteit arbeidsmarkt) of beide (dubbele finaliteit).

Ons toekomstig studieaanbod in de tweede en derde graad zal ondergebracht worden in 3 domeinen: domeinoverschrijdend aso, domein economie en organisatie en domein taal en cultuur.