Leerlingenbegeleiding

MENTOR-uur

Elke leerling wordt door een mentor begeleid in zijn/haar persoonlijk leerproces. Deze opvolging beperkt zich niet enkel tot de kennisontwikkeling. Op een vast moment in de week kan een leerling op zijn/haar vraag of op vraag van de mentor uitgenodigd worden voor een contactmoment.

FLEX

De leerlingen van de tweede graad doorstroom en dubbele finaliteit krijgen 1 lesuur per week om enerzijds de leerstof die wat moeilijker verwerkt wordt te remediëren en/of de leerstof waar het net heel makkelijk gaat uit te diepen.
Voor de leerlingen van de tweede graad arbeidsmarkt finaliteit zit de FLEX-werking geïntegreerd in het vak PAV.

LEERLABO

De leerlingen van de tweede graad doorstroom en dubbele finaliteit krijgen 1 lesuur per week om op een zelfstandige manier te werken met de leerstof specifiek voor de studierichting.

LEERMOEILIJKHEDEN

Leerlingen met leermoeilijkheden krijgen bij ons de ondersteuning die ze nodig hebben. Voor wie extra ondersteuning nodig heeft, wordt een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt. We bekijken de noden van elke individuele leerling. In samenspraak met de leerkrachten, de ouders en de leerling zelf ontwerpen we een plan dat de leerling optimaal ondersteunt in zijn of haar leertraject. Daarnaast geeft het leerbegeleidingsteam nog extra ondersteuning. Samen met de
leerling gaan ze op zoek naar (digitale) tools die het leren makkelijker maken.

GRENSVERLEGGERS

Deze 2 lesuren vormen de perfecte opportuniteit voor de leerlingen van de tweede graad doorstroom en dubbele finaliteit om op een andere manier aan belangrijk competenties te werken zoals ‘burgerschapscompetenties, digitale competenties en mediawijsheid, financieel en economische geletterdheid, cultureel bewustzijn en expressie, lichamelijke en geestelijke gezondheid. Voor de leerlingen van de tweede graad arbeidsmarkt finaliteit wordt het werken aan deze competenties geïntegreerd in het vak PAV.

 

A