Erasmus+

Logo erasmus +

Samen met onze partner school KTA Zavelenberg zetten we sterk in op innoverend onderwijs dankzij het Europees programma van Erasmus+

Wat omvat dit project?

De leerlingen van 7 kantoor krijgen de mogelijkheid om een deel van hun pakket aan stage-uren in het buitenland te lopen. Dit project geeft de leerlingen een unieke kans om zich te ontplooien tot mondige volwassen en verdraagzame  burgers in de maatschappij.

Het ERASMUS+ programma heeft tot doel de beroepsopleidingen in het buitenland te stimuleren in de vorm van financiële steun. Het certificaat van deelname, de Europass en hun taalontwikkeling dragen bij in de zoektocht naar werk.

De leerlingen lopen hun stage in het buitenland. Positieve effecten zijn zeker:

  • beter kunnen omgaan met andere (nieuwe) technieken;
  • een verhoogde motivatie;
  • meer zelfstandige werkattitude;
  • vlotter gebruik van talen;
  • emotionele en sociale verrijking.

Overdag tijdens de kantooruren doen de deelnemers  hun stage in een bedrijf of instelling.  en tijdens de weekends verkennen zij de streek a.d.h. van didactische uitstappen, onder begeleiding van de leerkrachten.

Bekijk hier het filmpje van onze leerlingen die in Maderia stage hebben gelopen.