2de graad

Start je in de TWEEDE GRAAD?

Vanaf de 2de graad bieden wij studierichtingen aan in 3 verschillende finaliteiten:

FINALITEIT DOORSTROOM vanaf de 2de graad (meer info)

De studierichtingen binnen de finaliteit doorstroom concentreren zich op een brede theoretische vorming die voorbereidt op verder studeren.

Bedrijfswetenschappen 
Latijn
Maatschappij en welzijnswetenschappen 
Moderne vreemde talen 
Natuurwetenschappen

DUBBELE FINALITEIT vanaf de 2de graad (meer info)

Studierichtingen in de dubbele finaliteit werken aan een algemene (theoretische) vorming in combinatie met technische vakken. Afhankelijk van de studierichting word je eerder voorbereid op verder studeren of op de arbeidsmarkt.

Bedrijf & organisatie 
Taal & communicatie 

ARBEIDSMARKTGERICHT vanaf de 2de graad (meer info)

Studierichtingen in de arbeidsmarkt finaliteit werken aan een algemene vorming in combinatie met technische vakken. Je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt.

Organisatie & logistiek 

 

Bekijk hier de lessentabel voor:

3de jaar - Finaliteit doorstroom
3de jaar - Dubbele finaliteit
3de jaar - Arbeidsmarktgericht