Finaliteit doorstroom

Start je in de 2de graad FINALITEIT DOORSTROOM?

 

Bedrijfswetenschappen

Heb je interesse in het economisch gebeuren? Ben je geboeid in de praktijk en contextgebonden aanpak in verschillende beroepssectoren (boekhouden, HR, sales en logistiek). Denk je graag kritisch na? Heb je aanleg voor het opzoeken, structureren en verwerken van informatie in tabellen en grafieken?
Dan is de richting bedrijfswetenschappen iets voor jou! Hier ga je je economische blik op maatschappelijke ontwikkelingen verruimen en je verdiepen in de realiteit van het bedrijfsleven. Je gaat op een toepassingsgerichte manier aan de slag binnen de economische wetenschappen en wiskunde. Je verkent het functioneel gebruik van kantoorsoftware.

Latijn

Heb je een taal- en cultuurknobbel? Denk je graag analytisch na over taal en zie je de schoonheid van een tekst? Wil je weten hoe de Romeinen en Grieken de basis legden voor onze beschaving van nu? Beschik je over een goed geheugen?
In de richting Latijn ontwikkel je een grondig inzicht in de Latijnse taal en maak je kennis met de Romeinse literatuur en cultuur. Je blikt terug op een mythische tijd en ontwikkelt je abstract denken, zin voor analyse en nauwkeurigheid.

Maatschappij en welzijnswetenschappen

Ben je nieuwsgierig naar het gedrag van mensen? Ben je geboeid door wat er gebeurt in de wereld en wil je de mogelijkheden van maatschappelijk engagement verkennen? Wil je nadenken over essentiële levensvragen?
In de richting Maatschappij en welzijnswetenschappen maak je kennis met de mens, zijn denken en doen vanuit de menswetenschappen (pedagogie, psychologie, sociologie en filosofie) en de natuurwetenschappen. Je leert kritisch omgaan met informatie en met verschillende aspecten van de maatschappij.

Moderne talen

Heb je interesse in vreemde moderne talen en literatuur? Heb je een brede culturele interesse en leg je graag contact met anderstaligen? Verlies je je volledig in een goed boek? Beschik je over een goed geheugen?
In de richting Moderne talen ontwikkel je je communicatieve vaardigheden in vreemde talen. Je werkt rond reflectie op taal en inzicht in het functioneren ervan, maakt kennis met anderstalige literatuur en verhoogt je taalbeheersing op systematische wijze.

Natuurwetenschappen

Ben je nieuwsgierg van aard en zoek je naar verklaringen? Wil je zelf experimenteren en logisch redeneren? Ben je in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken?
In de richting Natuurwetenschappen werk je vanuit leren onderzoeken en onderzoekend leren. Je wordt getraind in het probleemoplossend denken, het nauwkeurig analyseren en het beoordelen van wetenschappelijke informatie.

Bekijk hier de lessentabel voor FINALITEIT DOORSTROOM