1ste graad

Start je in de EERSTE GRAAD?

Onze school kiest voor een brede eerste graad, waardoor leerlingen na de lagere school nog geen studiekeuze maken. De leerlingen kunnen hun talenten verder ontdekken en proeven van verschillende studiedomeinen in onze A- en B-stroom. De leerling ontdekt waarin hij/zij sterk is en wordt hierin door ons ondersteund en uitgedaagd. Op die manier bereiden we hen doelgericht voor op de tweede, meer specifieke graad. Naast de basisvorming, die je laat proeven van verschillende algemene vakken bieden we ook een aantal extra vakken.

STER-UUR

Samen Toepassen En Reflecteren. Elke klas krijgt één uur per week “quality time” met de klastitularis
om te werken aan competenties. De titularis bereidt de leerlingen voor op de nieuwe werkvormen van
het middelbaar onderwijs en helpt met de planning van taken, toetsen en examens.

TOVER-UUR

TOepassen VErdiepen en Remediëren.
In het toveruur krijgen de leerlingen in het begin van het schooljaar een herhaling van de basisleerstof Nederlands, Frans en wiskunde. Nadien krijgen de leerlingen hier remediëringsoefeningen voor de vakken die wat moeilijker gaan en/of uitbreidingsoefeningen voor de vakken die makkelijk gaan. Een coach begeleidt en ondersteunt hen door dit traject in samenwerking met de vakleerkrachten. De coach ondersteunt de leerlingen ook in hun zoektocht naar ‘zelfgestuurd leren’ en bereidt de leerlingen zo voor op de Flex-uren in de tweede graad.

TOVER+

Wanneer de leerkrachten vaststellen dat je extra ondersteuning nodig hebt, kan je uitgenodigd worden om deel te nemen aan een TOVER+ uur op het einde van een lesdag op dinsdag en/of donderdag. Tijdens dit uurtje krijg je individueel of in een klein groepje verlengde instructie. Als je je wilt voorbereiden op een overstap van de B-stroom naar de A-stroom gebruiken we TOVER+ om je hierbij extra te ondersteunen.

LATIJN vanaf het eerste leerjaar A-stroom

Wie interesse heeft in klassieke talen, kan bij ons vanaf het eerste jaar kiezen voor twee uur Latijn per week.

PROJECT in het eerste leerjaar A-stroom en B-stroom

Voor de leerlingen die niet kiezen voor Latijn bieden wij naast de basisvakken twee uur per week ‘project’ aan. Gedurende een aantal weken worden ze ondergedompeld in een bepaald onderwerp dat de leraren uitwerken. De leerlingen kunnen daarnaast ook werken rond thema’s die ze zelf interessant vinden. Zo kunnen ze nieuwe talenten en interesses ontwikkelen en creëren we meer betrokkenheid en een grotere leerwinst. De leerlingen van het eerste leerjaar B-stroom krijgen hetzelfde aanbod. Vanaf de 2de graad bieden wij studierichtingen aan in 3 verschillende finaliteiten.

Bekijk hier de lessentabel voor de eerste graad A-stroom

Bekijk hier de lessentabel voor de eerste graad B-stroom