1ste graad

BASISVORMING

Met een getuigschrift van het basisonderwijs, start je in het eerste leerjaar A-stroom. Naast de basisvakken bieden we ook een aantal extra vakken waarin de leerling ondersteund en uitgedaagd wordt om zijn of haar interesseveld uit te breiden.

STER-UUR

Samen Toepassen en Reflecteren.
Elke klas krijgt één uur per week “quality time” met de klastitularis om te werken aan hun burgerschapscompetenties. De titularis bereidt de leerlingen voor op de nieuwe werkvormen van het middelbaar onderwijs en helpt met de planning van taken, toetsen en examens.

TOVER-UUR

TOepassen en VErdiepen en Remediëren.
In het toveruur krijgen de leerlingen in het begin van het schooljaar een herhaling van de basisleerstof Nederlands, Frans en wiskunde. Nadien krijgen de leerlingen hier remediëringsoefeningen voor de vakken die wat moeilijker gaan en/of uitbreidingsoefeningen voor de vakken die makkelijk gaan. Een coach begeleidt en ondersteunt hen door dit traject in samenwerking met de vakleerkrachten.

De coach ondersteunt de leerlingen ook in hun zoektocht naar ‘zelfgestuurd leren’ en bereidt de leerlingen zo voor op de Flex-uren in de tweede graad.

PROJECT

Naast de basisvakken krijgen de leerlingen ook twee uur per week ‘project’. Gedurende een aantal weken worden ze ondergedompeld in een bepaald onderwerp. De leerlingen kunnen werken rond thema’s die ze zelf interessant vinden. Zo kunnen ze nieuwe talenten en interesses ontwikkelen en creëren we meer betrokkenheid en een grotere leerwinst.

LATIJN

Wie interesse heeft in klassieke talen, kan bij ons terecht voor twee uur Latijn per week.

pdf bestandDownload hier de lessentabel voor de eerste graad (58 kB)