Onze school

Omringd door een oase van groen, zijn onze scholen gelegen in de “grootste tuin van Brussel”. Op die manier zijn we wellicht ook de groenste school van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een bosverkenning voor biologie? Een frisse neus tijdens de speeltijd? Een buitenles bij mooi weer? Geen enkel probleem!

Met samen zo’n 360 leerlingen zijn we een relatief kleine gemeenschap waar alle leerkrachten aanspreekbaar zijn en waar de leerlingen elkaar snel leren kennen. We vinden het belangrijk dat elke leerling de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en om zich optimaal te ontwikkelen. Op die manier hopen we ze klaar te stomen voor een mooie en succesvolle toekomst.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar het bereiken van maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. GO! middenschool en atheneum Kalevoet dragen steevast de visie en de waarden van het unieke PPGO! uit.

GO! middenschool en atheneum Kalevoet focussen hierbij specifiek op de waarden respect, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid, weerbaarheid, leerplezier en ondernemingszin. Onze visie en kernwaarden krijgen hun betekenis in de dagdagelijkse onderwijspraktijk en het pedagogisch handelen. Dit doen we door in te zetten op waarde(n)vol onderwijs dat mensen verbindt en jongeren en volwassenen leert samenleven over de grenzen van verschillen heen.

Wij doen daarom meer dan enkel kennis overdragen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een wereld vol nieuwe technologieën. Tijdens lessen, (internationale) projecten, geïntegreerde werkperiodes, mondiale vorming, stages... reiken we onze jongeren vaardigheden aan die belangrijk zijn in de 21ste eeuw. We leren hen samenwerken, creatief zijn, ICTgeletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele technieken.

Directie
Katrien Houben

Sporthal Ukkel